Главная  /  С Крещением Господним!

С Крещением Господним!

Во Иорда́не креща́ющуся Тебе́, Го́споди, Тро́ическое яви́ся поклоне́ние: Роди́телев бо гла́с свиде́тельствоваше Тебе́, возлю́бленнаго Тя́ Сы́на имену́я, и Ду́х в ви́де голуби́не изве́ствоваше словесе́ утвержде́ние. Явле́йся Христе́ Бо́же и ми́р просвеще́й, сла́ва Тебе́.