Главная  /  ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!!!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!!!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!!!

Христо́с воскре́се из ме́ртвых, сме́ртию смерть попра́в, и су́щим во гробе́х живо́т дарова́в.

 

Стихиры Пасхи

Стих: Да воскре́снет Бог, и расточа́тся врази́ Его́.

Па́сха свяще́нная нам днесь показа́ся, Па́сха но́ва свята́я, Па́сха та́инственная, Па́сха всечестна́я. Па́сха Христо́с Изба́витель, Па́сха непоро́чная, Па́сха вели́кая, Па́сха ве́рных. Па́сха две́ри ра́йския нам отверза́ющая. Па́сха всех освяща́ющая ве́рных.

Стих: Я́ко исчеза́ет дым, да исче́знут.

Прииди́те от виде́ния жены́ благове́стницы, и Сио́ну рцы́те: приими́ от нас ра́дости благове́щения, Воскресе́ния Христо́ва: красу́йся, лику́й и ра́дуйся, Иерусали́ме, Царя́ Христа́ узре́в из гро́ба, я́ко жениха́ происходя́ща.

Стих: Та́ко да поги́бнут гре́шницы от Лица́ Бо́жия, а пра́ведницы да возвеселя́тся.

Мироно́сицы жены́, у́тру глубоку́, предста́вша гро́бу Живода́вца, обрето́ша А́нгела на ка́мени седя́ща, и той провеща́в им, си́це глаго́лаше: что и́щете Жива́го с ме́ртвыми? что пла́чете Нетле́ннаго во тли? Ше́дше, пропове́дите ученико́м Его́.

Стих: Сей день, его́же сотвори Госпо́дь, возра́дуемся и возвесели́мся в онь.

Па́сха кра́сная, Па́сха, Госпо́дня Па́сха! Па́сха всечестна́я нам возсия́. Па́сха, ра́достию друг дру́га обы́мем. О Па́сха! Избавле́ние ско́рби, и́бо из гро́ба днесь, я́ко от черто́га возсия́в Христо́с, жены́ ра́дости испо́лни, глаго́ля: пропове́дите апо́столом.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Воскресе́ния день, и просвети́мся торжество́м, и друг дру́га обы́мем. Рцем бра́тие, и ненави́дящим нас, прости́м вся Воскресе́нием, и та́ко возопии́м: Христо́с воскре́се из ме́ртвых, сме́ртию смерть попра́в, и су́щим во гробе́х живо́т дарова́в.